บริการด้านอสังหาริมทรัพย์

งานบริการด้านอสังหาริมทรัพย์

การจัดการโอนถ่ายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอาจเต็มไปด้วยความยุ่งยากสับสน นอกไปเสียจากท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากทนายความและนักบัญชีที่มีประสบการณ์และมีความรู้ต่อโครงสร้างงานภาษีที่ดินที่ค่อนข้างสับสนนี้

เราสามารถช่วยท่านได้โดยการให้คำแนะนำและให้แนวทางแก่ท่านได้ดังต่อไปนี้

  • การเงินการธนาคารต่างประเทศ
  • โครงสร้างทางการเงิน
  • งานกฎหมายทางด้านบัญชีและภาษี

บริการผู้ช่วยทางธุรกิจ

ทีมงานของเราสามารถช่วยท่านได้ในทุกรูปแบบของการจัดการกิจการและการดำเนินงาน รวมไปถึงการแนะนำลูกค้าใหม่และการหาพันธมิตรทางการค้าให้แก่ท่าน

บริการการจัดการทางธุรกิจได้แก่

  • ดูแลงานบัญชี
  • การจัดเตรียมเอกสารภาษี
  • การจัดการพนักงานสัมพันธ์
  • การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
  • การจัดหาธุรกิจ
  • การจัดการการเงินส่วนบุคคล
  • การจัดการเรื่องการวางแผนการเดินทาง การจองที่พัก การจองตั๋วโดยสารต่างๆ

เราพร้อมให้บริการคุณ