บริการด้านอสังหาริมทรัพย์

งานบริการด้านอสังหาริมทรัพย์

การจัดการโอนถ่ายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยอาจเต็มไปด้วยความยุ่งยากสับสน นอกไปเสียจากท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากทนายความและนักบัญชีที่มีประสบการณ์และมีความรู้ต่อโครงสร้างงานภาษีที่ดินที่ค่อนข้างสับสนนี้

เราสามารถช่วยท่านได้โดยการให้คำแนะนำและให้แนวทางแก่ท่านได้ดังต่อไปนี้

 • การเงินการธนาคารต่างประเทศ
 • โครงสร้างทางการเงิน
 • งานกฎหมายทางด้านบัญชีและภาษี

งานบริการทางด้านอสังหาริมทรัพย์มีดังต่อไปนี้

 • บริการจัดหาที่ดิน และ คอนโด
 • บริการตรวจสอบที่ดิน
 • รายงานการตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
 • จัดการซื้อหรือจดทะเบียนเช่าระยะยาวคอนโด
 • จัดการโครงสร้างของกิจการเพื่อเป็นเจ้าของที่ดิน
 • จดทะเบียนโอนที่ดิน หรือ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์
 • จัดทำสัญญาหรือข้อตกลงตามกฎหมาย
 • ประเมินมูลค่าของบริษัท
 • จัดการเปิดบัญชีธนาคาร

งานบริการจดทะเบียนธุรกิจ

ถ้าท่านวางแผนที่จะเปิดบริษัทในประเทศไทย ให้เราได้ช่วยท่านในการณ์นี้ เราสามารถช่วยท่านได้ในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมายต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • การจดทะเบียนบริษัท
 • การจัดซื้อที่ดินและการครอบครอง
 • การจัดให้มีใบอนุญาตจาก BOI
 • เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรและใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตโรงงาน
 • การเปิดบัญชีธนาคาร
 • สำนักงานลอยและบริการทางด้านเลขานุการ
 • สัญญาต่างๆ
 • บริการแปลเอกสาร
 • บริการการรับรองโดยทนายความโนตารี่
 • การจัดตั้งบริษัทนอกอาณาเขต

บริการผู้ช่วยทางธุรกิจ

ทีมงานของเราสามารถช่วยท่านได้ในทุกรูปแบบของการจัดการกิจการและการดำเนินงาน รวมไปถึงการแนะนำลูกค้าใหม่และการหาพันธมิตรทางการค้าให้แก่ท่าน

บริการการจัดการทางธุรกิจได้แก่

 • การออกบิล
 • การชำระเงินและใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
 • การออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • การนำฝากเงินและการชำระเงินค่าใช้จ่าย
 • ดูแลงานบัญชี
 • การจัดเตรียมเอกสารภาษี
 • การจัดการพนักงานสัมพันธ์
 • การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
 • การจัดให้มีของขวัญและนำส่งของกิจการ
 • การจัดหาธุรกิจ
 • การจัดการการเงินส่วนบุคคล
 • การจัดการเรื่องการวางแผนการเดินทาง การจองที่พัก การจองตั๋วโดยสารต่างๆ

เราพร้อมให้บริการคุณ